Urlop wychowawczy – cechy charakterystyczne

Urlop wychowawczy przysługuje każdemu pracownikowi z minimum 6-miesięcznym stażem pracy (ogólnym, a nie u jednego pracodawcy). Jest on przyznawany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 5 roku życia – w szczególnych przypadkach w rachubę wchodzi opieka nad dzieckiem do 18 roku życia, ale pod pewnymi warunkami. Continue reading

Advertisements