Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Prawo chroni pracowników przebywających na urlopie wychowawczym. Owa ochrona polega na tym, że w okresie urlopu wychowawczego pracodawca nie ma prawa – poza szczególnymi sytuacjami – wręczyć pracownikowi wypowiedzenia. O co natomiast musi zadbać, gdy pracownik wraca do pracy?

Koniec okresu ochronnego

Przede wszystkim każdy pracownik w takiej sytuacji powinien pamiętać o tym, że zakończenie urlopu wychowawczego oznacza jednocześnie koniec wspomnianego okresu ochronnego. W związku z tym już pierwszego dnia po urlopie pracodawca może mu wręczyć wypowiedzenie. Oczywiście, pracownik z taką decyzją wcale nie musi się zgodzić – może wówczas skierować sprawę na tory sądowe. Sądami zajmującymi się rozpatrywaniem takich spraw są sądy pracy.

Praca na tym samym stanowisku

Pracodawca natomiast musi przestrzegać regulacji kodeksu pracy. Nakładają one na niego konieczność po pierwsze – zapewnienie pracownikowi pracy na stanowisku, na którym pracował on przed urlopem, po drugie – przyznania pracownikowi wynagrodzenia tej samej wysokości jak te, które otrzymywał przed pójściem na urlop. Gdyby zdarzyło się tak, że pod nieobecność pracownika jego stanowisko zlikwidowano, pracodawca musi zapewnić mu pracę na stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom i umiejętnościom. Nie może mu przy tym obniżyć wynagrodzenia. Tu ważna uwaga – wynagrodzenie ma być tej samej wysokości jak pensja, którą pracownik otrzymywał, zaczynając pracę na danym stanowisku. W praktyce może być ono zatem niższe od tego, które było mu wypłacane przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s