Urlop wychowawczy – cechy charakterystyczne

Urlop wychowawczy przysługuje każdemu pracownikowi z minimum 6-miesięcznym stażem pracy (ogólnym, a nie u jednego pracodawcy). Jest on przyznawany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 5 roku życia – w szczególnych przypadkach w rachubę wchodzi opieka nad dzieckiem do 18 roku życia, ale pod pewnymi warunkami.

Urlop na pisemny wniosek

Urlop wychowawczy jest przyznawany na pisemny wniosek złożony przez pracownika – bardzo ważne jest to, aby takie pismo spełniało wymogi formalne, w przeciwnym wypadku pracodawca ma prawo je odrzucić, co jest równoznaczne z brakiem zgody na przyznanie urlopu. Należy również pamiętać o tym, że muszą zostać spełnione też i inne kryteria, o których mowa jest w obowiązujących przepisach. Każdy pracownik powinien pamiętać o tym, że urlop wychowawczy jest jego przywilejem, a nie obowiązkiem – może zatem z niego skorzystać, ale nie musi.

Najważniejsze cechy urlopu wychowawczego

Warto ponadto pamiętać o pozostałych charakterystycznych cechach tego urlopu. Przysługuje on zarówno matce, jak i ojcu dziecka, a ponadto też i jego prawnym opiekunom. Istnieje możliwość podzielenia go na części. Jest on urlopem bezpłatnym – za jego okres pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie oraz zasiłek. Oznacza to więc, iż w tym czasie pracownik ma prawo do podejmowania zatrudnienia, o ile nie koliduje one z celem urlopu – czyli ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem. Cenną informacją jest również to, że okres urlopu wychowawczego jest aktualnie zaliczany do okresu zatrudnienia oraz nie wpływa na obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s